مقاومت متداول

تعریف استیون پرسفیلد از مقاومت، همان اجبار، داستان‌ها و بهانه‌هایی است که برای اجتناب از کار خلاقانه و موثر ایجاد می‌کنیم.

سد نویسنده، اهمال‌کاری، اعتماد به نفس کاذب یا استعداد کشف نشده، همه و همه نشانه‌های مقاومت است.

وقتی بدانیم این موضوع نامی دارد، کنار آمدن با آن راحت‌تر می‌شود. نمی‌توانیم آن را حذف کنیم (هر چقدر که مشارکت ما مهم‌تر و مفیدتر باشد، احتمال رخ دادن آن نیز بیش‌تر می‌شود)، اما می‌توان یاد گرفت از آن به عنوان یک نقشه راه استفاده کرد.

گرچه در چند سال گذشته، مقاومت به عنوان هنجاری فرهنگی گسترش یافته است. احساس پوچی، اضطرابِ اِکو، فرسودگی بازار و سرخوردگی موجه از نظام‌های قبیله‌ای و ناعدالتی، همه از مواردی است که مقاومت را تشدید کرده است. این‌طور به‌نظر می‌رسد که تکنولوژی و فرهنگ، هر دو به بن‌بست رسیده و راحت‌ترین کار، حفظ خونسردی است.

امری در خدمت مدافعان وضعیت موجود اما، منحرف‌کننده ما از مسیر.

اگر تاریخ رهنمودی داشته باشد، یعنی در زمان حال باید اصرار به ساختن داشته باشیم. برای تصور چیزی بهتر، تحویل کاری ارزشمند و رهبری کردن.


لینک مرجع: https://seths.blog/2023/09/widespread-resistance/