هدر رفتن

آیا وقتی اولین گوشی هوشمند خود را می‌خریدید، به این هم فکر می‌کردید که امسال قرار است بیش از ۱۰۰۰ ساعت خود را صرف آن کنید؟

یک ماه بعد، به یاد دارید که این ساعت ها را چطور گذراندید؟

خرید یک گوشی هوشمندِ جدید مساوی است با گذراندن وقت بیشتر با آن؛ اما آیا به این هم فکر می‌کنیم که سال پیش‌ (با همان گوشی قبلی)، چگونه زمان‌های آزاد خود را گذراندیم؟

اگر پولمان را هم مانند زمان خرج می‌کردیم، تا الان همه ورشکست شده بودیم.