همه بهترین خودشون هستند

شاید بهتر باشه عکس این موضوع رو درنظر بگیریم. احتمالا هیچکس بهترین خودش نیست.

همیشه اندازه‌ای وجود داره. بالاخره باید یکم انرژی برای بعد ذخیره کرد.

همیشه اولویت های بالاتری هم هست.

همه، صدایی در سر دارند.

همیشه ترسی هست. صدها نوع.

در واقع هیچ شخصی وجود نداشته که ۱۰۰٪ خودش رو برای کاری خرج کنه.

حتی همین الان. نه من بهترین خودم هستم و نه شما. چرا، چون ما انسان هستیم و نه الگوریتم های بهینه کامپیوتری.

خب، حالا چه نظری داریم؟ حالا که فهمیدیم بهترینی درکار نیست.