استفاده از هندسه و نسبت طلایی در طراحی فضای سبز

با استفاده از المان هایی مانند نسبت طلایی در طراحی فضای سبز می توانید بدون توجه به گیاهانی که انتخاب می کنید، باغ هایی ایجاد کرده که به چشم بیننده جذاب و آرامش بخش باشند. در این مقاله درباره طراحی فضای سبز و باغ ها با استفاده از المان های هندسی و نسبت طلایی صحبت خواهیم کرد.

استفاده از هندسه و نسبت طلایی در طراحی فضای سبز و باغ

در طول قرن ها، طراحان از مستطیل و نسبت طلایی برای طراحی باغ و فضای سبز استفاده می کردند، حتی بدون این که متوجه استفاده از این المان ها بشوند. اگر برای شما باور نکردنی است، کافیست نگاهی به باغ ها و فضای سبز اطراف خود بیاندازید. چند گروه 3، 5 و 8 تایی از گیاهان را در طراحی فضای سبز خود می بینید؟ شما به طور ناخودآگاه از این ترتیب در کاشت گیاهان استفاده کردید، چون این نوع گروه بندی به این صورت را جذاب دانستید، بدون اینکه بدانید آنها از المان نسبت طلایی پیروی می کنند. بسیاری از باغ های ژاپنی به خاطر طراحی های آرامش بخش معروف هستند، زیرا که از این المان های هندسی و مستطیل و نسبت طلایی در طراحی فضای سبز خود بهره برده اند.

مستطیل طلایی چیست؟

باغی که از نسبت طلایی پیروی می کند، در ابتدا طراحی خود را با یک مستطیل طلایی شروع می کند. برای این کار اندازه اضلاع کوتاه مستطیل طلایی را با ضرب طول در 0.618 بدست می آورند. اگر اندازه عرض مستطیل را می دانید، کافیست برای بدست آوردن اندازه طول آن، عرض را در 1.618  ضرب کنید.

شما میتوانید درباره اشکال هندسی از اینجا اطلاعات بیشتری بدست آورید