ویرگول
ورودثبت نام
golpoonee naghsh
golpoonee naghsh
خواندن ۱ دقیقه·۳ سال پیش

رایج ترین آفات درختان در باغ ها و فضای سبزدر نگاه اول تشخیص این که حشراتی که با آن‌ها سروکار دارید آفاتی هستند که می توانند صدمات جبران ناپذیری به درختان شما وارد کنند یا حشرات بی زیانی هستند، سخت است. بسیاری از آفات درختان فقط مانند حشرات کوچک بی خطر به نظر می رسند.

در این مقاله تعدادی از آفات درختان رایج را بررسی کرده و نحوه مبارزه با آن ها را معرفی می کنیم.شما میتوانید از این لینک این محتوا را دنبال کنید


انواع آفات درختان را بشناسید.

  • شبپره شبکه ای خزان
  • گربه نوروزی
  • پروانه نوک کاج
  • شته ها
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید