مدیریت و نگهداری فضای سبز شهری و پارک ها

حفاظت از پارک ها و فضای سبز شهری شامل کار نگهداری فضای سبز شهری در طول سال با توجه به چرخه زندگی گونه های مختلف است. این کار هم اهداف زیباشناختی دارد، هم برای بهبود وضعیت پوشش گیاهی از نظر ساختار و سلامت گیاهان انجام می شود. هر پارک یا فضای سبزی شرایط نگهداری متفاوتی دارد. برخی از این فضاها، پر از درخت و برخی دیگر با بوته های گیاهی، بخش مهمی از پوشش گیاهی را تشکیل می دهند. همینطور چمن ها، گونه های گیاهان و گل ها نیز متفاوتند.


یکی دیگر از جنبه های نگهداری فضای سبز شهری و پارک ها نوع آن‌هاست. مراقبت از فضای سبز با تم تاریخی، پارک جنگلی یا یک پارک شهری متفاوت است. هر کدام از این موارد ویژگی های قابل توجهی دارند. به همین دلیل است که هرکدام برنامه خاصی دارند.

طراحی و نگهداری فضای سبز چه از نظر تکنیکی و چه از لحاظ انسانی نیاز به بهبود منابع دارد، شرکت گل پونه مهر نقش جهان با در دسترس داشتن منابع انسانی کافی می تواند به شما در این زمینه کمک کند، با ما تماس بگیرید.

ادامه مطلب را از اینجا بخوانید