5 نکته برای محوطه سازی باغ کم هزینه

محوطه سازی باغ با بودجه کم به معنای سکونت در حیاطی کهنه و فرسوده نیست. از گیاهان گرفته تا پاسیوها، از گلدان های کنار پنجره تا آب نماها، می توانید در طراحی فضای سبز باغ خود در هزینه ها صرفه جویی کنید.

راه های صرفه جویی در هزینه محوطه سازی باغ

کاهش هزینه با محدود کردن اندازه چمن

بسیاری از صاحبان خانه، وسواس زیادی برای کنترل علف های هرز و چمن دارند. وسواس، آنها را به سمت هزینه کردن زیاد، برای علف هرز کش هایی مانند آفت کش های پنجه کلاغی سوق می دهد. اگر نتیجه برای درگیرکردن این آفت کش ها موفق آمیز باشد، نتیجه به نظر خوب می‌آید ولی باعث ایجاد یک محیط کشت ناسالم می شود.

کارشناسان پیشنهاد می کنند وجود تعداد معینی از علف های هرز را بپذیرید. استدلال آنها این است که چمنزارهایی با تنوع کم، سالم‌تر از چمنزارهایی هستند که به یک تک کشت تبدیل شده اند. هرچند که علف پنجه کلاغی علف خوبی نیست ولی نوعی از علف های هرز خوب وجود دارد که می توان حضور آن ها را تحمل کرد مانند بنفشه وحشی.


ادامه مطلب را در این صفحه دنبال کنید