اهدای عضو اهدای زندگی

اوایل دهه ۴۰ شمسی بود که لیلاند از انگلیس وارد ایران شد، این کامیون ها همه اتفاقات ایران و به چشم دیدن.

خیلی‌ها اولین ماشینی که دیدن لیلاند بوده.

لیلاند سوپر کامت وارد ایران شد و داخل ایران موند، حتی موقعی که سال ۱۹۸۶ دیگه این شرکت وجود نداشت و لیلاند برای همیشه تعطیل شد. لیلاندهای ایران موندند، به هر قیمتی! از اواسط دهه ۶۰ بود که کم کم لیلاندها جون موندن هم نداشتن و کم کم اوراق شدن

لیلاند سوپر کامت
لیلاند سوپر کامت

کم کم لیلاندها وصله خوردن و قطعه از بقیه قرض کردن و آروم آروم دیگه دیده نشدن، این سوپر کامت از معدود سوپرکامت‌های سرپاست و من شخصا بهش افتخار می‌کنم، همین صورت خسته‌اش نشون می‌ده که چیا دیده و چی کشیده ... .

این کامیون‌ها کم کم قلبشون از کار افتاد ولی بقیه جاهاشون خیلی سفت‌تر و محکمتر از این حرفا بود، برای همینه که شاسی اکثر تریلی تراکتورها لیلانده و از دیفرانسیل و گیربکس و خیلی قطعه‌های دیگه‌اشون الان توی بقیه ماشین‌ها و ادوات کشاورزی استفاده می‌شه.

اینم اهدای عضوه و خیلی ارزش داره و امیدوارم همیشه یه عضوی از لیلاندها تو یه ماشین دیگه باشه و فعالیت داشته باشه.

خسته نباشی سوپر کامت!