مزایای عمومی دیوار سبز

مزایای دیوار سبز
مزایای دیوار سبز

بهبود در زمینه ی زیبایی

دیوار های سبز می توانند با استفاده از ایجاد فضایی زیبا و منحصر به فرد، قسمت هایی از ساختمان را که از لحاظ ایجاد زیبایی همیشه نادیده گرفته می شده اند را اصلاح و به سازی کنند. آن ها همچنین می توانند با کاهش اثرات منفی روانی به ایجاد یک حریم خصوصی و همچنین ایجاد حس داشتن یک حریم کمک کنند که این امر با یک مرز بندی درست اتفاق می افتد.

کاهش اثرات جزایر گرمایی شهری

برگردادندن دوباره ی زندگی گیاهی به مناطق شهری باعث ترویج وقوع فرآیند های خنک کننده ی طبیعی، مانند فتوسنتز و تعرق می شود. با قراردادن استراتژیک دیوار های سبز، گیاهان می توانند با ایجاد تلاطم کافی هوا، جریان هوای عمودی را بشکنند که باعث کاهش سرعت و خنک کردن هوا می شود. (Peck و همکارانش ۱۹۹۹)


بهبود کیفیت هوای خارجی

دیوار های زنده با استفاده از کاهش دادن دمای بیش از اندازه ی تابستان به کمک عمل فتوسنتز، به دام انداختن ذرات معلق و گرفتن گاز ها، سطح آلودگی هوا را کاهش می دهند. توانایی دیوار های سبز در ایجاد یک عایق حرارتی برای ساختمان ها و کم کردن تقاضا برای برق و در نتیجه میزان آلودگی تولید شده توسط محصولات مختلف که وارد هوا می شود کاهش می یابد.

ایجاد فرصت های شغلی محلی

ایجاد دیوار های سبز به متخصصین چندین رشته در زمینه ی طراحی، نصب و نگهداری مثل مهندسین فضای سبز، معماران، مشاوران آبیاری و سایر تخصص ها نیازمند است.

تقاضا برای عرضه محلی مواد گیاهی مورد نیاز، مواد مخلوط مورد نیاز رشد گیاه، تولید محصولات گلخانه ای و ساخت فریم های ساختاری که باعث ایجاد کسب و کار بیشتر می شوند.

http://gardenmarketco.com/services/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88/مزایای