من در زمینه تحقیق و ترجمه مقالات و آموزش حوزه فنآوری اطلاعات، سئو و اسکیمای حرفه ای، بازی های رایانه ای و شبکه های اجتماعی فعالیت می کنم و جدیدترین عناوین را بصورت محتوی غنی درآورده و منتشر می نمایم.