اینترنت شبانه

و لعنت به این اینترنت شبانه

و تو چه دانی که چیست این اینترنت شبانه

و لعنت به کسی که برای اولین بار گفت اینترنت شبانه

کاری که اینترنت شبانه با نوجوانی ما کرد (چون شب‌ها رایگان بود!)

و کاری که اینترنت شبانه دارد با جوانی ما می‌کند (الان شب‌ها رایگان نیست ولی کمتر گران است!!!)

چنگیز با جوانان قرن ششم هجری نکرد.