علی صفائی (آخوندی تجدید ناپذیر)

اگه خواستید در مورد عین صاد شروع به تحقیق کنید از کتابهاش یا سایت و کانال و...شروع نکنید.مستقیم بزنید به خال یعنی چند تا از سخنرانی های شاگردان بی واسطه ش که فقط توی اون صوت در مورد استاد صحبت می کنند را پیدا کنید و ببینید چطور مستتون میکنه.سخنان آقای رنجبر در تلویزیون و آقای گوران و...

..عین صاد.
..عین صاد.

بعد ببینید انتقاداتش به حوزه و روحانیت و دلیل مخالفت بعضیا باهاش چی بوده.در بیست و چهار ساعت کارش چی بوده .حتی درمورد زیر زمین خونه ش و درب حیاطش هم بررسی کنید...حالا تلاش کنید کتابهاش را از ساده به مشکل بخونید ولی چون زبون نوشتاریش کمی سخته سعی کنید بی عجله و با کمک افرادی که برای توضیح اندیشه های استاد کلاس برگذار می کنن باشه

فکر کنم در این مرحله باشه که احساس کنید شما هم گمشده خودتون را پیدا کرده اید.یا صد سال دیگه منتظر بمونید تا همچین کسی دوباره بیاد تو جامعه ما

زیاد فاز آخوندی گرفتن هم لازم نیست عین صاد مال همه س و ما وضع زندگیمون با اونایی که تموم وقتشون در مورد مسائل دینی میگذره و طلبه اندفرق داره.پس همیشه خودتون باشید