ماجرای تولد بچه غول توی کیوسک دژبانی!

ماجرای تولد بچه غول توی کیوسک دژبانی!
زمستون سردی بود...روزا عادی نبودن. با کلی برنامه و هدف تازه توی ماه پن...