با شخصیت یا بی شخصیت مسئله این نیست

قسمت اول:

زندگی آدم ها نمایشی است که کارگردانان بسیاری دارد و هر شخصیتی بطور مستقیم و غیر مستقیم در رقم خوردن این سکانس ها به شکلی دخیل است، برخی ها چنان نقش ها را به خوبی بازی میکنند که انگار این کارگردان ها بهترین بازیگران را انتخاب کرده اند و از تمام ابزار ها و امکانات به بهترین شکل ممکن استفاده می کنند . و نقاب هایی که هر روز بر چهره خود میگذارند تا چهره واقعی خود را پنهان کنند تا به نوعی شخصیت خودشان را از ما مخفی نگه دارن .

اماچیزی که من رو به حیرت وا داشت شخصیت های متزلزل با نقش های مثبت و منفی این نوع آدم هاست که برای رسیدن به امیال نفسانی خود در پوست و گوشت انسان اما باطنی گرگ قراردارند .

خب برای دفعات زیادی آدم ها توانسته اند شخصیت واقعی خودشان را از ما مخفی نگه دارن.

تعریفی که از شخصیت میشه گفت : ((شخصیت نماینگر تفاوت افراد با یکدیگر درویژگی الگوی تفکر ، احساسات و رفتارهایی که بروز می دهند ))

میتونیم بگیم شخصیت دوتا بعد داره :

1- قابل دیدن و لمس هست ( رفتارهایی که بروز میشه )

2- معمولا غیرقابل لمس و درک(تفکر و احساسات )

اما خب معمولا ما برای قضاوت کردن دیگران بعد ظاهری را میبینیم و از الگوی های فکری و ظاهری طرف مقابل خبری نداریم . البته که باید گفت رفتار ها معمولا نشات گرفته از همین تفکر و احساسات هست .

اما بی شخصیت کیست؟

خب اصلا برسی کنیم ببیبنم این واژه بی شخصیت درست هست یا نه ؟ یعنی وقتی به یک نفرمی گوییم بی شخصیت است آیا حرف درستی است ؟ خب باید بگیم که حرف بی معنی زده ایم ، چون مگرمی شود یک آدمی هیچ ویژگی ای نداشته باشد ؟ شاید از یک یا چند رفتار آن شخص خوشمان نیامده باشد یا با استاندارد های ما فاصله داشته است وبه طور ناخودآگاه کل وجود آن آدم را برای خودمان زیرسوال می بریم وحتی گاهی دیگران را هم با خودمان همراه میکنیم تا ذهنیت خود را نسبت به آن فرد تغییر بدهیم ، که خود این کار سم مهلکی است بر پیکره انسانیت که خیلی راحت با معیارهای خود وجود آن شخص را با عقیده و ارزش ها و انتظارات خودمان زیرسوال می بریم . انگار که خودمان انسان کاملی هستیم و هیچ گونه کم و کاستی و نقصی در رفتار و گفتار و عملکردمان نبوده است .

واقعا چه چیزی باعث شده این همه ناخواسته دشمنی کنیم وآدم ها ر ا این گونه از ریشه بزنیم ؟ مثل همین واژه (( بی شخصیت ))

خب پس هرکسی شخصیت خودش رو داره ،که این شخصیت برگرفته شده از تمام ویژگی هایی هست که بصورت رفتار و احساسات و تفکر بروز می دهد . حالا کافیه قبل از هرگونه قضاوت راجع به شخصیت آدم ها به تفاوت ها نگاه کنیم تا اینطوری دربرخورد با هررفتاری که مطابق میل ما نیست سریعا واکنش نشان ندیم.البته که سخت نیست و کمی تکرار و تفکر قبل از هرگونه واکنشی رو میطلبه .

شخصیت ها دارای درجه ،اعتبار ،و اندازه هستند که برای هرشخصی متر جداگانه ای هست که در ادامه قسمت های بعدی بهش اشاره میکنم.