نازیسم، یک عقیده نفرت انگیز!

تصویر توسط مدل پردازش تصویر ایرانی کمال الملک ۲ از هوشیار. تولید شده است.
تصویر توسط مدل پردازش تصویر ایرانی کمال الملک ۲ از هوشیار. تولید شده است.


این یک واقعیت شناخته شده است که آدولف هیتلر و رژیم نازی او باعث درد، رنج و ویرانی عظیم در سراسر جهان شدند. آدولف هیتلر و نازیسم آفتی برای بشریت بودند که می خواستند مردم را بر اساس نژاد، مذهب و قومیت تقسیم کنند. حکومت وحشتناک او درد و رنج بی شماری را برای میلیون ها انسان بی گناه در سراسر اروپا و جهان به همراه داشت. خوشبختانه، ایده های او توسط تاریخ بی اعتبار شده است و از زمانی که او قدرت را در سال 1945 ترک کرد، جهان به مکان بسیار بهتری تبدیل شده است.

نژادپرستی هیتلر ریشه در بی سوادی و بیماری روانی او داشت. او نمی‌توانست اهمیت تنوع فرهنگی و زیبایی های آن را درک کند. او تفاوت‌های بین نژادها را چیزی منفی می‌دانست! نگرشی که امروزه کاملاً منسوخ شده است، اما متأسفانه در دوران قدرتش رایج بود. نتیجه این دیدگاه شد یک حکومت ظالمانه پر از اردوگاه های مرگ، نسل کشی علیه یهودیان و سایر اقلیت ها، و همچنین جنایات بی شماری بود که نازی ها در طول جنگ جهانی دوم مرتکب شدند.

پایان حکومت هیتلر دوران جدیدی را برای بشریت رقم زد. جایی که بتوانیم بدون ترس یا ظلم از سوی هیچ گروه یا رهبری در صلح و آرامش زندگی کنیم. ما از آن زمان شاهد پیشرفت فوق العاده ای بوده ایم، پیشرفت هایی در فناوری که زندگی ما را آسان کرده است. افزایش همکاری جهانی که منجر به درک بیشتر بین کشورها شده است. دسترسی عادلانه تر به منابعی که کیفیت زندگی را در سرتاسر جهان بهبود بخشیده است. همه اینها عمدتاً به دلیل تلاش جمعی برای مقابله با ایده های تفرقه مانند آنچه در دوران نازیسم دیدیم میسر شد.

ما هرگز نباید فراموش کنیم که چگونه ایدئولوژی های مملو از نفرت می توانند مخرب باشند اگر که توسط جامعه کنترل نشوند، به ویژه آنهایی که بر اساس ادعاهای دروغینی مانند برتری نژادی مورد حمایت حزب نازی هستند. از طریق آموزش مداوم در مورد این موضوعات است که نسل های آینده در برابر استبداد اشکال مشابه حزب نازی هوشیار خواهند ماند تا بتوانند همچنان به تلاش خود برای رسیدن به فردایی روشن تر و عاری از تعصب و نفرت ادامه دهند.

در پایان، نظرات آدولف هیتلر قدیمی و خطرناک است. آنها باید کاملاً رد شوند، عقیده های هیتلر مخالف بقای جمعی ما به عنوان انسان هایی هستند که این سیاره را به طور مسالمت آمیز و بدون تبعیض یا تعصب نسبت به پیشینه یا اعتقادات یکدیگر تقسیم می کنند. ما باید این درس از تاریخ را به خاطر بسپاریم تا بتوانیم با درک بیشتر به حرکت رو به جلو به سمت پیشرفت ادامه دهیم به جای اینکه دوباره به ایدئولوژی های تفرقه انگیز مانند نازیسم بپردازیم.