احمــدم! کسی که حرفی ندارد برای گفتن، اما تا دلت بخواهد بغض دارد برای خفتن در گلوی بی صاحبش...


چالش وبلاگ نویسی(قسمت دوم) وقتی که می نویسم

چالش وبلاگ نویسی(قسمت دوم) وقتی که می نویسم
قرار شد بی بهانه بنویسم. بدون در نظر گرفتن اینکه چه واژگانی به ذهنم...