حضور بانوان در استادیوم ورزشی؛ آری یا نه؟

... بنده برای اولین بار و البته برای آخرین بار! به پیشنهاد دوستان که می گفتند نگاه بازی از نزدیک خیلی عالیه، در استادیوم ورزشی تهران حاضر شدم؛ در میان بازی، فحش های دسته جمعی آهنگین و متنوعی! را می شنیدم که ناگزیر، صدای ناهنجار دیگری از بلندگو پخش می شد که این هم شبیه همون استدلال دفع افسد به فاسد و بد و بدتر است! که دهن برخی تازه باسوادان هم افتاده و در هر مسأله و موردی که گیر می کنند، آن را دست آویز قرار می دهند. نمی دونم اسمشو باید چی گذاشت؟! استتار یا سانسور فحش های تماشاگران؟ یا بهتر است بگوییم: استتار فرهنگ واقعی مردم. حتی بعضاً این صدا نیز کارساز نمی شد و عصبی می کرد تماشاگران را. شعارهای آهنگین در مورد داور و تعدادی بازیکنان مطرح و بردن نام زن! آنها هم جزو برنامه برخی از این تماشاگران بود!

خب حالا با این وضع، تازه می خواهیم بانوان هم در استادیوم حاضر بشن!

آیا در چنین فضایی، حرمت بانوان، نگه داشته می شود؟


نظر شما چیه؟