سرِ از ته تراشیده شده، با ریش بلند...

... پیرایش و آرایش نامناسب مو، متأسفانه در بین تعدادی خواص و هنرپیشگان، خوانندگان، مجریان سیما، ورزشکاران و اینجور طیف هایی هم معمول شده و بعضی وقتا شدیدتر و پررنگتر هم هست؛ طرفو در برنامه زنده سیما، آن هم در ساعات اوج بینندگان که میلیون ها بیننده پای تلویزیون نشسته اند، صدا می زنن؛ می آد در یه برنامه ای، در یه میزگردی، در یه قرعه کشی مسابقه ای شرکت می کنه؛ صدا می زنن می آد روی سن، جایزه بگیره که همزمان تصویرش هم رفته روی آنتن، با یه قیافه و تیپ عجیب و غریب و نابهنجار می آد ظاهر می شه! یعنی عادی نیست؛ یه چیزیش هست؛ یا لباسش مشکل داره یا سرشو از ته تراشیده یا زیر ابروهاشو برداشته یا مش گذاشته یا اینکه یه ریشی گذاشته و سرشو از ته تراشیده! یا در فضای بسته استودیو، با عینک آفتابی ظاهر شده! خلاصه تابلو شده؛ یعنی تابلو کرده خودشو و اتفاقاً این تابلو شدنو دوست دارن خیلی ها! و از طرف دیگر هم ناخواسته یک الگویی می شوند در سطح گسترده برای خیلی از بینندگان و نشون دادن اینا از سوی رسانه به این شکل، صحه گذاری بر شخصیت ها و تیپ های اینچنینی محسوب می شه که مقبولیت این گونه تیپ هارو به همراه دارد و سریع در برخی مخاطبان به خصوص نوجوانان و جوانان تأثیر می گذارد. بارها از نوجوانی پرسیده شده: چرا فلان لباس را می پوشی یا فلان جور موهاتو درست می کنی؟! گفته: اگه بَده، چرا فلان هنرپیشه یا مجری تلویزیون اینجوریه؟! اونا نمی فهمن یعنی چیکار دارن می کنن؟!...