سوبله...

کلمه Double ، ممکنه در حالت های مختلف صفت، قید، اسم، فعل، حرف تعریف و ضمیر و در معناهای متنوع دوبرابر، دوتایی، دولا، دوتا، جفت و...آورده شود... نه اشتباه نکنید؛ قصد تدریس زبان انگلیسی ندارم؛ می خوام به یک غلط فاحشی اشاره کنم؛ کلمه Double با تلفظ دابل، وارد زبان فارسی شده مثل خیلی کلمات دیگر و یک ه غیر ملفوظ هم بهش چسبیده شده دوبله و بیشتر ماها آن را در صحبت های روزمره مان به خصوص در مورد پارک دوتا ماشین کنار به کنار هم استفاده می کنیم؛ مثلاً می گوییم ماشین، دوبله پارک کرده. اخیراً هم که قیمت کالاها، بالا رفته، بعضی ها می گویند: قیمت ها، سوبله شده. اکنون برخی از شما مخاطبان احتمالاً می گید خب که چی؟! راستش اینها مقدمه بود؛ می خوام بگم ما بله ما اومده ایم یه کلمه دیگه ای هم درست کرده ایم با عنوان سوبله! و در کنار دوبله که خودش غلطی هست واسه خودش، کلمه سوبله را هم درست کرده ایم و هی داریم ازش استفاده می کنیم. من دقت کرده ام در صحبت های مجری تلویزیون، صحبت های یک مدیر ارشد استانی که داشت در مورد معضل ترافیک صحبت می کرد، در جلسات مختلف، در فیلم های سینمایی، گفتگوهای داخل تاکسی که قیمت کالاها، سوبله شده و بارها شنیده ام این کلمه جالب! را. به نظرم، این کلمات دوبله و سوبله، خیلی مضحک و غلط فاحشند. اگر قبول کرده ایم که دابل، وارد فارسی بشود که شده و اگر بخواهیم از سه تا ماشین کنار هم صحبت کنیم، باید از کلمات دیگری مانند Triple (سه گانه) استفاده کنیم. آدم نگران می شه فردا پس فردا چوبله(چهارتا ماشین کنار هم) پوبله(پنج تایی) شوبله(شش تایی) و...وارد گفتگوهایمان بشه...نکنید این کار را با زبان...