تعریف MVP یا حداقل محصولِ «پذیرفتنی»


کوتاه و مختصر...

صرفا سادگی و چابکی برای ارائه محصول دیجیتال یا ویژگی جدید کافی نیست؛
لازم است محصول اولیه آمادگی پذیرش از سمت «مشتری هدف» را نیز داشته باشد.

با درنظر گرفتن must-haveها و الزامات اساسی ویژگی و همچنین شناخت نیاز‌های برطرف نشده مشتریان، سعی کنیم در فازهای ابتدایی، کار را کوچک نگه داریم و بسنجیم این محصول یا ویژگی جدید از سمت مشتری، قابل پذیرش هست یا خیر...

هدف از ارائه یک MVP در فاز ابتدایی محصول، ارزیابیِ پذیرش راه‌حل از سمت مشتری هدف با انجام تست‌های کاربری مدون است.

لازم نیست فلوی پیچیده یا جزئیات بصری و جلوه‌های تصویری که پیاده‌سازی دشواری به همراه دارد را در این فاز درنظر بگیریم؛ از طرفی مقوا هم تحویل کاربر ندهیم.

براساس تعاریف بالا میتوان گفت MVP یعنی حداقل محصولی که از سمت مشتری نیز قابل پذیرش باشد.