چند کلمه نظم(تجربه شخصی)

سلام

واقعیت اینه من آدم منظمی نبودم و نمی دونستم باید چیکار کنم؟

می دونستم نظم خوبه ، اثر خوبی روی من و کسب و کارم داره ، ولی در این امر موفق نبودم.

ابتدا باید ریشه روانی این موضوع حل کنیم

یعنی باید بپذیریم که منظم نبودیم ولی از امروز می خواهیم برای این موضوع قدم برداریم!

1-دونستن این نکته و نوشتنش خیلی به شما کمک میکنه ، در جاهای مختلف از این نوشته استفاده کنید تا در ناخودآگاه شما اثر بزاره

"تمیز کردن زمان زیادی می گیرد ولی تمیز نگه داشتن بسیار آسان است ، با گذاشتن هر وسیله در جای خودش به نظم پایدار خواهیم رسید"

2-هر چیزی که بیش از دوهفته نیاز ندارید جزو وسایل ضروری نیستند و باید از دید خارج شوند.

وسایلی هستند که گاها نیاز داریم ولی ضروری نیستند و باید از دید خارج شوند.

3-سطل یا جعبه ای در نظر بگیرید وقتی نمی دونید چیزی را جا بزارید از این سطل استفاده کنید.

4-بر رو کمد و کشو جای وسایل را مشخص کنید و برچسب بزنید ، در موقع گذاشتن وسایل و گرفتن بسیار به نظم شما کمک خواهد کرد.

5-به صورت بی رحمانه چیزی که نیاز ندارید دور بریزید.

6-نظم محیطی مسلزم نظم ذهنی است .

اگه ذهن شلوغی دارید و یا دوست دارید به نظم ذهنی برسید حتما از مدتیشن استاده کنید.

این تجربه شخصی بنده بود که باعث شد منظم تر بشم خوشحال میشم در وبسایت و فضای مجازی از نظرات شما استفاده کنم.

یک کلیک تا مطالب آموزشی اینستاگرام من

یک کلیک تا وبسایت من