شهرساز، برنامه‌ریز شهری و علاقه‌مند به بهبود مستمر مهارت‌های زندگی