شهرساز، برنامه‌ریز شهری و علاقمند به بهبود مستمر مهارت‌های زندگی