شهرساز، برنامه‌ریز شهری و علاقه‌مند به بهبود مستمر مهارت‌های زندگی. از مهاجرت و زبان هم می‌نویسم.