یک روز خوب

روز خوب روزی است که همه در ذهنشان به عنوان یک رویا در سر دارند از نظر یکی ٬ روز خوب روزی که سربازی اش تمام بشه یا از نظر یکی دیگر ٬ روزی که همسر مورد علاقه اش را پیدا کنه و از دید نفر دیگری وقتی که بتونه با محدودیت های که داره مبارزه کنه و به هدف اش برسه . روز خوب برای هر کسی یک رنگ و بوی بر اساس تجربه های که تا الان داره محسوب می شه روز های خوب زیادی هست که هر کسی انتظارش را می کشد اما یک روز خوب از نظر من به عنوان یک نفری که زیاد منتظر مانده است باید بگم خدمتتان ٬ خیلی صریح و خلاصه یک روز خوب را باید ساخت و منتظر امداد غیبی یا بیرون از خود نباید بود باید همین امروز را تبدیل به یک روز خوب کرد و از هر چی که الان داریم باید لذت برد و اگر لذت نمی توانیم ببریم باید تغییر ایجاد کنیم در مدل زندگی یا روش تفکر یا حتی اعتقاد .