ویرگول بهتره یا medium

گاهی اوقات که تصادفی یه مطلبی رو تو سایت medium میخونم، اگه به آدرس سایت نگاه نکنم، فکر می کنم نسخه انگلیسی ویرگوله،
اینجا خیلی شبیه مدیوم در اومده، به نظر شما اینقدر کپی حتی در صورت استقبال از اون درسته ؟

من خودم خلاء این سرویس رو حس می کردم و اینجا رو دوست دارم، ولی داشتم فکر می کردم اینقدر کپی درسته ؟