علم بهتر است یا ثروت؟!

به نظر من ثروت خیلی مهم است و من حاضرم هر کاری بکنم تا ثروتمند شوم و حتی یک سکه ی دوزاری هم از پول هایم کم نشود. اصلا مگر بدون پول هم می شود زندگی کرد؟ پول همه چیز است و هر کس پول نداشته باشد خیلی بدبخت است. علم هم اگر کمکم کند تا بیشتر پول داشته باشم به درد می خورد وگرنه علم هم به اندازه ی یک ارزن هم نمی ارزد. در همه جای عالم هم همینطور است. همه جای عالم هر چیزی که مزاحم پول در آوردن باشد را حذف می کنند تا بتوانند بیشتر و بیشتر پول در بیاورند. تک تک مردم کشور های دنیا پولشان را جایی سرمایه گذاری می کنند تا بیشتر و بیشتر شود و بتوانند بیشتر سرمایه داشته باشند. مگر نه این است؟! به نظر من اگر هم کسی این طور نباشد عقلش کم است. باقی حرف هایی که میزند هم بهانه است.


این انشاء را در اینستاگرام ببینید و بشنوید و بخوانید...


https://www.instagram.com/tv/B_pYWrcnUHY/

https://www.instagram.com/tv/B_pYWrcnUHY/