من یک گرافیستم که عاشق کارشه و دوست داره راجع به حوزه کاری خودش اطلاعات کسب کنه. از تفریحات من طراحی ، رستوران گردی و موزیک هستش