بشتابید عکس سلفی با کتابگردی!

فردا روز کتابگردی است. روزی که باز هم به دعوت چهره‌های دولتی مردم باید! بیایند و با تخفیف‌های دولتی کتاب بخرند. هدف از این طرح حمایت از کتابفروشی‌ها است و با این کار که در اولین روز طرح پاییزه کتاب صورت می‌گیرد، در واقع باید! خواندن و مطالعه افزایش پیدا کند.
این طرح که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و رسانه‌ها سعی در برجسته کردن آن دارند در واقع قرار است چرخ کتابفروشی‌ها را به حرکت بیندازد و آنها از رکود نجات دهد. رکودی که ناشی از سیاست‌های غلط مسئولان در امر فرهنگ به ویژه کتابخوانی است و حال با طرح‌های تشویقی زودگذر می‌خواهند امری دائمی را نهادینه کنند!
مشکل نخواندن و مطالعه نکردن در جامعه به خاطر این نیست که مردم به کتابفروشی‌ها نمی‌روند، بلکه مشکل آنجاست که مردم به خواندن و مطالعه کردن اهمیتی نمی‌دهند و این ناشی از سیاست‌هایی است که طی سال‌ها در بی‌تدبیری رو به فراموشی گذارده و امروز می‌خواهیم با حرکت‌هایی شیک و رسانه‌پسند! آن را احیا کنیم.
فردا در حالی با تخفیف‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی مردم را به خرید دعوت می‌کنند که این رفتارشان بی‌شباهت به جشنواره‌های پاییزه خرید لباس و لوازم خانگی و آرایشی-بهداشتی نیست و باز هم امر خواندن را فراموش کرده و تنها به خرید دامن می‌زنند. خرید بی‌دقت و از روی هیجان.
این خریدها قرار نیست به خواندن منتهی شود همانطور که خرید از بزرگترین رویداد فرهنگی کشور (شما بخوانید نمایشگاه کتاب تهران) هیچگاه موجب افزایش سرانه مطالعه نشده و تنها مرهمی بر زخم ناشران بوده است. پس نباید از #کتابگردی و طرح‌های تشویقی مانند پاییزه کتاب و ... انتظار چندانی داشت و فقط می‌تواند فضایی برای گزارش‌کار دادن مدیران و عکس سلفی گرفتن فراهم می‌کند تا صفحه‌های مجازی‌مان را آراسته به کتاب هم کرده باشیم.