اشتباهات پس از دعوا

نگذارید مشکلتان مدت زمان زیادی حل نشده باقی بماند..

جوری رفتار نکنید که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده..

بعد از دعوا قهر نکنید ..

یکدنده نباشید و عذر خواهی را بپذیرید ..

از کلمات آزاردهنده استفاده نکنید ..

برای دعوایتان بهانه نتراشید ..

نگویید که منظوری نداشته اید..

به هیچ عنوان نفر سومی را وارد مسایلتان نکنید..

از طریق عکس و پست منظور خود را نرسانید..

بعد ها دوباره این دعوا ها را به میان نکشید..