تداوم مسیر و اتفاق تکراری

برای موفق شدن لازم است خواسته و مسیری روشن شود و این بستر برای لیست و تداوم نشر کلمات با ساختاری منظم مناسب است .

ساده نویسی و روزمره نویسی روش معقولی است .

برنامه ریزی برای مطالعه { کتاب درسی کتاب کنکوری کتاب }

موسیقی و سینما

دراگ و ورزش

روابط و خانواده

روستا و فان