سیستم کسب درآمد چگونه است؟

در این سیستم شما میتوانید لینک مخصوص خودتان را در سایت، وبلاگ، شبکه های اجتماعی و... قراردهید.

هر کاربری که با لینک شما اقدام به ثبت نام کند، تا ۶ ماه به ازای هر پرداخت بابت ثبت پروژه، ۲۰ درصد آن و به ازای هر پرداخت بابت ارتقای حساب کاربری، ۱۰ درصد آن به موجودی شما همان لحظه اضافه خواهد شد.

شما می توانید با ثبت نام در های‌ورک و با انجام سیستم همکاری در فروش درآمد خیلی راحت و ثابتی داشته باشید.