20 کلید موفقیت از نظر بزرگان


ما در این مطلب تصمیم گرفتیم که جمله های اشخاص معروف جهان را درباره ی موفقیت نقل کنیم تا آگاه باشید و بدانید بزرگانی که موفق شده اند چه گفته اند و چه نظراتی داشتند. با ما همراه باشید:

_ موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است. اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری موفق خواهی بود. (هرمن کمن)

_ موفقیت بر روی ستون های شکست شکل می گیرد. (سری چتری)

_ موفقیت، کم و بیش در دسترس همه است، اما دامنه توفیق در زندگانی شخص بدون توافق رهبری محدود است. (جان ماکسول)

_ شکست بیش از موفقیت آموزنده است، کسی که هیچ گاه اشتباه نمی کند هرگز به جایی نمی رسد. (راکفلر)

_ هر کس خواهان موفقیت است باید یاد بگیرد که ناکامی جزء حتمی فرایند پیشرفت است. (برادرز)

_ مهم ترین عنصر فرمول موفقیت عبارت است از شیوه کنار آمدن با مردم. (تدی روزولت)

_ رمز موفقیت، پایبندی به هدف در زندگی است. (بنجامین دیزرائیلی)

_ یادگیری مداوم حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ای است که در آن فعالیت می کنید، هر روز چیز جدیدی بیاموزید. (برایان تریسی)

_ نخستین قانون موفقیت، تمرکز است. (ویلیام ماتیوس)

_ زمانی که دانش یک مرد برای موفقیت کافی است، اما تقوای او کافی نیست، هرچه را که او ممکن است به دست آورد دوباره از دست خواهد داد. (کنفسیوس)

_ موفقیت خود را با موفقیت دیگران پیوند دهید تا آنان شما را به جلو برانند و موجب حداکثر پیشرفت شما شوند. (جوزف مک کلندون)

_ علاقه، اندیشه و مطالعه چیزهایی هستند که شما را به سوی موفقیت سوق می دهند. (وس رابرتز)

_ موفقیت، نتیجه تشخیص درست است. تشخیص درست نتیجه خرید است، تجربه نیز اغلب نتیجه تشخیص نادرست است. (آنتونی رابینز)

_ آرامش و اطمینان بهترین موفقیت است. (اوستن)

_ سه جمله برای دستیابی به موفقیت: 1_ بیشتر از دیگران بدان 2_ بیشتر از دیگران کار کن 3_ کمتر از دیگران توقع داشته باش. (ویلیام شکسپیر)

_ شاهراه موفقیت پر از زن هایی است که شوهران خویش را به پیش می برند. (توماس دوار)

_ را موفقیت در این است که بتوانیم ایده های دیگران را کسب کنیم و به مسائل هم از دید خود و هم از دید دیگران بنگریم. (هنری فورد)

_ راز موفقیت آن است که شغل خود را جزء سرگرمی های خویش قرار دهید. (مارک تواین)

_ به دست آوردن آنچه که ما آرزویش را داریم موفقیت است، اما چیزی را که برای به دست آوردن آن تلاش نمی کنیم خوشبختی است. (لوسیا)

_ هر جا موفقیت بزرگی ببینید، انبوهی از ناکامی ها را در مسیر آن مشاهده می کنید. (آنتونی رابینز)

هر یک از سخنان این بزرگان پر از نکته است، اگر شما برای به دست آوردن موفقیت از این نکته ها الگو بگیرید مطمئن باشید به چیزی که در ذهن خود دارید خواهید رسید.