کار فرهنگی کوروش!

اگر با فروشگاه های افق کوروش اشنایی داشته باشید می دونید و حتما دیده اید که بابت خرید شما هدیه ی فرهنگی میدهد( فیلم ) به عنوان یک کار فرهنگی و یک فعالیت گسترده !

زرد/تابستان داغ/سد معبر
زرد/تابستان داغ/سد معبر

و اما بعد

چه فیلم هایی ! فیلم های که ارزش دیدن دارند ؟ یا فیلم های زرد بی معنی و مفهوم !

چه کسانی این فیلم ها را مشخص میکنند ! ؟ پولش به کجا می رود؟

در اختیار فیلم سازانی قرار میگیرد که باز سینما را به ابتذال بکشاند ؟

حالا توجه مخاطب به فیلم های (رایگانی) که در اختیارش قرار میگیرد چه مقدار است و مخاطب فیلم ها را می بیند ؟ می پسندد؟؟

ایا این نوع روش توزیع صحیح است؟؟

بهتره بگم نکن کوروش!

ماستت را بفروش

سئوال های ذهن پر سئوالم از کار فرهنگی یاضد فرهنگی !