نحوه محاسبه یک هشتم

منظور از یک هشتم، سهم الارث زن یا همان زوجه می باشد. همانطور که می دانید دعاوی مربوط به ارثیه همیشه در دادگستری رایج بوده است و اختلافات زیادی بر سر میزان ارث در خانواده ها وجود دارد که یکی از مهمترین و پرتکرارترین آنها نحوه محاسبه ارث زوجه (زن) می باشد. بهتر است بدانید که میزان ارث زن در شرایط مختلف متفاوت می باشد.

این شرایط شامل داشتن و یا نداشتن فرزند و همچنین داشتن همسر دائمی دیگری نیز می باشد اما نکته مهم و قابل توجه دیگر در این موضوع شرایط لازم برای ارث بردن زوجه می باشد یعنی به طور کلی زن در چه شرایطی از همسر فوت شده خود ارث می برد که قانون مدنی درباره آن موارد زیادی را بیان کرده است.