نمونه دادخواست اعسار

پیش تر در مقاله های قبلی درباره اعسار صحبت کرده بودیم و گفتیم که اعسار در لغت به معنی ناتوانی و رنج می باشد اما در مسائل حقوقی، در مواقعی که فردی توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد باید دادخواست اعسار تنظیم و به مراجع قضایی تقدیم کند. چگونگی نوشتن دادخواست اعسار بسیار مهم بوده و باید در تنظیم آن دقت کافی را به کار برد.

گروه وکلای دیده بان حقوق امیر در این مقاله با اشاره کوتاهی به انواع دادخواست به شما می گوید هر نوع دادخواست اعسار را چگونه باید تنظیم کنید و به توضیح و بررسی نکات مهم آن می پردازد. اگر پس از مطالعه این مقاله در رابطه با تنظیم دادخواست اعسار هرگونه ابهام و یا سوالی دارید می توانید با گروه وکلای دیده بان حقوق امیر تماس گرفته و با یک وکیل مجرب مشاوره نمایید.