معرفی انواع پسوند های دامنه و کاربرد هایشان

در بلاگ امروز می خواهیم با انواع پسوند های دامنه و همچنین کاربرد آنها برای انتخاب یک دامنه مناسب برای شروع فعالیت وب سایت آشنا شویم. دامنه نام منحصر بفردی است که برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد. و از چند قسمت تشکیل شده است که با نقطه ( دات ) از هم جدا شده اند. قسمت اول ماهیت آدرس می باشد مانند WWW،قسمت دوم نام دامنه می باشد و قسمت سوم پسوند موضوعی دامنه سطح بالا (TLDs:Top Level Domains) می‌باشد که می تواند شامل یک دامنه سطح بالای عمومی (gTLDs:Generic Top Level Domains) و یا یک پسوند کشوری (ccTLDs:Country Code Top Level Domains) باشد و یا ترکیبی از این دو.

این وبلاگ را در سامانه حجره جو از دست ندهید!