عطر طلا به مشام اطری رسید!

عطرِ طلا به مشام اطری رسید.


رضا اطری کشتی گیر کشورمان در نیمه‌نهایی وزن 61 کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان مقابل نارانخو نارمانداخ ازمغولستان‌بانتیجه 5 بر 3 به پیروزی رسید.


روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق