دامنه اینترنت

دامنه، آدرس وب دامنه، آدرس وب سایت شماست که آن را از بقیه سایتهای موجود در اینترنت متمایز می کند زیرا هر وب سایت آدرس دامنه خاص خود را دارد و اغلب به شرح زیر است: www.mydomain.com و آدرس دامنه مورد نظر شما می توانند هر نامی که شما میخواهید باشند، البته به شرطی که از قبل توسط فرد دیگری آن نام دامنه، ثبت نشده باشد.