کارشناسی ارشد بخوانم ؟

امروز نشستم و نوشتم

نمودار درختی کشیدم

روشی که دانشجوهای کامپیوتر از آن استفاده می کنند


که مزایا و معایت کارشناسی ارشد چیست ؟

شهاب دانش ارشد بخوانیم یا نه


وبلاگ های زیادی را خواندم

با چند دوست مشورت کردم

به وب سایت متمم سری زدم

با استاد ها تماس گرفتم


همه را نوشتم

مو به مو


استادی میگفت شکن نکن ، نرو

آخر شهاب دانش جای درس خواندن است

اینجا فقط می توانی مدرک بگیری

نمره ی مفت می دهند استادها


دیگر استاد که فائزی باشد میگفت بخوان

صبر کنی برای سال بعد ممکن است دیگر فرصت و انگیزه نداشته باشی

مگر می شود یک سال بگذرد

و شرایط هم تغییر نکند

و آن هم آیا قبول بشوی یا نه

پس نقد را بچسب و بخوان

تو اگر مرد خواندن بودی

همین امسال قبول می شدی

( این هم حرفیست ، حرف حساب)


دوستی میگفت

ببین پدران ما در دوران خود دیپلم داشتند

و سری داشتند میان سرها

ما الان به آنها می گویم سواد ندارید

ما هم اگر در همین لیسانس بمانیم

بچه های ما به ما می گویند بیسواد

برای کلاس کارت هم که شده

ارشد را بگیر

و چه جایی بهتر از شهاب دانش خودمان


دیگری می گفت

شهاب حتی برای پذیرش استاد ،

استادهایی که دولتی ارشد نداشته باشد قبول نمی کند

یعنی خودشان هم خودشان را قبول ندارند؟


ودر این مورد کسی نیست که از او مشورت بگیریم

یکی از بدی های شهاب دانش

این است که دانشجو محور و مشتری محور نیست

باید کلاس های روابط عمومی برای نیروهایش اجباری باشد

دکتر کراری و استاد اخلاقی می گویند

ما تمام تلاشمان را می کنیم

اما حتما به اندازه ی کافی نظارت نمی کنید

از نگهبان دم در گرفته

کارمندان آموزش

تا آقای اعلایی مسئول بهشت

همه به دانشجو مثل سرمایه نگاه نمی کنند

نمی دانند که حقوق آنها از همین هاست

درد این جاست

نمی دانند یا که نمی خواهند که بدانند

ما از بین آزاد و پیام نور اینجا را انتخاب کرده ایم

پس کمی همت تان را بیشتر کنیدو اما

رفتن به دانشگاه های تهران

زمان زیادی می خواهد

انرژی زیاد برای خواندن می طلبد

هر کس اولویتی دارد

اگر زمان ، سن ، شغل و انرژی اجازه می دهند صد درصد به تهران بروید برای ارشد


اگه نه همین نقد را بچسبید

اما در آن بهترین باشید

به استادها امیدی نداشته باشید

خود تلاش کنید

در این بازار دیگر به مدرک بها نمی دهند

به ارزش های ایجاد شده حقوق می دهند

به انسان های ارزشمند بها میدهند

و بها در کلام تو نیست

در عمل توست

تلاش کنید

پشتکار داشته باشید

و توکل کنید


حسین سلگی

شهریور 1397 قم