پنل اکوسیستم های استارتاپی غیر متمرکز نمایشگاه الکامپ2019

حسین حاجی زاده
حسین حاجی زاده


پنل اکوسیستم های استارتاپي غیر متمرکز نمایشگاه الکامپ۹۸

حدود 1276 کیلومتر از تهران به سمت جنوب ایران بیاید به بندرعباس ميرسيد جوانان اینجا سعی دارن صحنه استارتاپي پررونق پایتخت جنوب را داشته باشند به نمایندگی از دوستان دعوت این پنل بودم.

شکل گیری یک اکوسیستم استارتاپي نیازمند مولفه مختلفی هست که اینجا نمیشه در موردش نوشت .بندرعباس و این زیست بوم شاید ارزشمند ترین چیزی که داره همین جوانان پرانرژی باشه. زیست بوم یک سری بازیگر داره یک سری عناصر میاد که تاثیر گذارن یکیش استارتاپ ه سرمایه گذار توش هست و رسانه ؛زیرساخت ؛تلنت ؛قوانین حقوقی و... هست.

  • اگه بچه ها بخوان فقط یک استارتاپ باشن میتونن توی خونه بشينن کد بزنن لندینگ بیارن بالا یک سرویس تعریف کنن ولی به جایی نميرسن اگه بخوان داخل جنوب موفق باشن باید اکوسیستم استارتاپي رو بسازن مهم ترینش که سرمایه انسانی هست هم وجود داره اونم پر انرژيش اگه بخوابیم این اکوسیستم شکل بگیره بقیه عناصرش رو خودمون باید بسازیم و شناسایی کنیم .