ماده تاریک کتابی بی مانند

چندی پیش آخرین ورقه ی کتاب ماده تاریک(dark matter) نوشته بلیک کراوج را خواندم و از ته دل کراوج را تحسین کردم.

کتابی که در ژانر رازآلود،معمایی در کنار کتابی چون بیمار خاموش تمام قد ایستاده و جزء کتاب های پرفروش نیویورک تایمز هم شده است.

کتاب در سال ۲۰۱۷ به عنوان بهترین کتاب علمی تخیلی گودریدز هم تصاحب کرده تا از جوایز خیالتان راحت باشد.

اما کتاب ، به شما قول میدهم که از صفحه اول وابسته کتاب میشوید و نمیتوانید کتاب را پشت سر بگذارید.

کتاب صاحب داستانی از دنیاهای موازی است که کراوچ آن را به خوبی خلق کرده.

کراوچ نهایت ایده را درون کتاب جای داده، شخصیت ها عالی پردازش شده اند.

کتاب درباره مرد جیسون دسن است که در راه بازگشت به خانه توسط مردی که نقاب بر چهره دارد ربوده میشود و به دنیای دیگری فرستاده میشود، اما او میخواهد پیش همسر و پسرش برگردد اما...........