این افراد hosseinmp76 را دنبال می‌کنند:

آمار شهید بهشتی میخونم. عضو کوچیکی از خانواده‌ی شتابدهنده سنجیده ام. سعی میکنم وقتمو روی چیزایی بذارم که ارزش داره :)
روزنامه شریف/ اخبار راستکی دانشگاه صنعتی شریف را از روزنامه دنبال کنید.