ویرگول
ورودثبت نام
حسین نورمندی پور
حسین نورمندی پور
خواندن ۱ دقیقه·۴ سال پیش

چرا هر کس میترسد را ترسو میخوانند ??؟؟


تا حالا حتما شده که سر به سرتون بزارند و بهتون بگویند که به یک جای تاریک بروید و شما از آنجا ترس ?داشته باشید و نروید و شما را مسخره کرده و بهتون ترسو بگویند ? اما شما ترسو نیستید ? می‌پرسید چرا ?? به خاطر اینکه دارید از یک نفر دفاع میکنید ? میگید اون یه نفر کیه ?? اون یه نفر خودتونید ?? شاید بگید مسخره است ?? اما دارید از خودتون دفاع میکنید پس شجاع هستید ???

اینو بدونید که همیشه ترسیدن به معنای ترسو بودن نیست ???

من مقاله هامو کوتاه می نویسم ولی سعی میکنم مفید باشن امیدوارم همین اتفاق هم بیفته ?


تا مقاله بعد خدانگهدار ??

شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید