ویرگول
ورودثبت نام
هوشنگ فناییان ۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰
هوشنگ فناییان ۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

جدول صرف فعل در 16 زمان زبان انگلیسی

آیا این جدول در این وبلاگ درست است ؟

اگر اشتباهی دارد لطفا برایم بنویسید

بغیر از جزوه آقاس زکی زاده اگر منبعی برای زمان ها و صرف افعال با ترجمه فارسی دارید برایم بفرستید

لطفا به این لینک >>>>>> سری بزنید

صرف 16 زمان  در  زبان انگلیسی
صرف 16 زمان در زبان انگلیسی


صرف فعل انگلیسیصرف 16 زمان در زبان انگلیسیزمان ها در یک صفحه16 زمان انگلیسی در یک صفحهزمان ها در زبان انگلیسی
به سه چیز دیدار دست دهد و رستگاری پدیدار شود پاکی دل و دیده و پاکی گوش از آنچه شنیده
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید