ویرگول
ورودثبت نام
هوشنگ فناییان ۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰
هوشنگ فناییان ۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰
خواندن ۱۳ دقیقه·۱ سال پیش

دستگاه برش وحکاکی لیزری 09120067890

دستگاه برش لیزری و حکاکی لیزری و ماشین آلات پیشرفته سی ان سی  از آن دسته  وسیله‌های  کاربردی و تجاری و صنعتی هستند که در زمره ماشین آلات چاپ دیجیتال محسوب می شوند و دارای کاربردهای به متفاوت و مخصوص  می باشد و در انتخاب نوع دستگاه آن باید نهایت دقت را داشته باشید. اگر شما می خواهید  با مواد مختلفی سر و کار داشته باشید ، چه اجسام و اشیاء نرم و یا اجسام و اشیاء سخت، برای برش  و چاپ و حکاکی آن ها باید به درستی بزار را انتخاب نمایید ، زیرا در غیر این صورت باعث آسیب و خوردگی و  شکستگی محصول و نوع خدمات  خود خواهید شد. ۰۹۱۲۰۰۶۷۸۹۰ – ۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰

دستگاه برش و حکاکی لیزری
دستگاه برش و حکاکی لیزری


دستگاهبرشلیزریوحکاکیلیزرودستگاههایمختلفسیانسیبرایبرشلیزریوحکاکیلیزریانواعاجسامواشیاغیرفلزیمانندچوب–امدیاف–پلکسیگلاس–چرم–پارچه–پلاستیکویااجسامواشیاءفلزیمانندآهن–استیل-فولاد–آلومینیوم–چدن–برنجوهمچنینقابلیتحکاکیلیزریبررویشیشه،سنگ،سرامیک،کاشیو…راداراهستند.
دستگاه برش لیزری و حکاکی فایبر
دستگاه برش لیزری و حکاکی فایبر


درجهانصنعتامروزهازماشینآلاتسیانسیودستگاهبرشلیزریوحکاکیلیزردرصنایعوخدماتمتفاوتیازجملهماشینسازیوصنایعوفنآوریپبشرفتهالکترونیکورباتیکوصنایعبستهبندی،طلاسازی،دکوراسیونداخلی،پوشاکومد،تبلیغاتو…استفادهمیشود.درتجارتواقتصادوکسبوکارامروزی،ماشینآلاتپیشرفتهسیانسیوحکاکیلیزریوبرشلیزریهمچنانباسرعتبالاییروبهرشداست.یکیازدلایلیکهباعثشدهافرادیکهدرتمامصنایعبخصوصصنعتتبلیغاتفعالیتدارند،بهسمتخریددستگاههایسیانسیوحکاکیوبرشلیزریجذبشوند؛قیمتمناسبودقتبالاورضایتمشتریدرمقایسهبامیزانسودآوریآنمیباشد.
برش لیزری فایبر
برش لیزری فایبر


ابزار سی ان سی و دستگاه  برش لیزری و حکاکی لیزری مزایای بیشماری نسبت به روش های قدیمی  دارند . با استفاده از انواع ابزار همانند یک پرتوی نور به عنوان ابزار پیشرفته ، با فاصله از جسم و شئی مورد نظر بدون تماسی با قطعه کار باعث ظرافت و تمیز بودن برش و سی ان سی و  حکاکی و بدون شک با وجود هیچ گونه ساییدگی و پارگی و شکستگی  در قطعه مورد نظر در کار می شود. احتمال این که قطعه کار آسیب ببیند و یا  خراب شود بسیار نادر و خیلی کم خواهد بود . این دستگاه ها هیچ گونه مواد آسیب زا و شیمیمایی خطرناک و سمی مهلک  را تولید و مصرف نمی کنند در صورتی که  در بسیاری از صنایع مشابه برای حکاکی و برش امکان این که این مسئله در دیگر روش ها وجود داشته باشد وجود دارند ..

دستگاه برش لیزر فلزات
دستگاه برش لیزر فلزات


دستگاههایقدیمیبسیاربزرگدرعیمحالباتوانکم،دستوپاگیروبرایاپراتورآنیادگیریسختیوپیچیدهبودهوبهطورمداومنیازبهشارژکردندوبارهیگازدرونتیوپویاتعویضانواعفطعاتدرکوتاهمدتراداشتهاند.درحالیکهامروزهدستگاههایسیانسیوبرشلیزریوحکاکیلیزریاپراتوریویادگیریآسانیدارند.تکنولوژیوفنآوریامروزهدرحقیقتدرتکاملیافتهیتجهیزاتوعلومگذشتهمیباشند.

برای انتخاب درست و بجا و شایسته  یک دستگاه سی ان سی یا  برش لیزری  و حکاکی لیزری  موارد ناشناخته های متفاوت و مختلف زیادی برای افراد  وجود دارند که باید به صورت  علمی و کاربردی و کامل شناسایی و شناخته شده  تا در انتخاب ماشین آلات خود دچار خطایی کاربردی و غیر قابل برگشت نشوید..

چرا دستگاه های سی ان سی و  برش لیزری  و حکاکی لیزر بسیار پر استفاده و مورد علاقه  شده است ؟

یکی از ماشین آلات  پرکاربرد در  تمام حوزه‌ های پیشرفته مانند الکترونیک و رباتیک و ماشین سازی و چاپ و  تبلیغات و مد و پوشاک و صنایع گوناگون صنایع سی ان سی و برش و حکاکی لیزری می‌باشد. از ابزار دقیق سی ان سی و دستگاه لیزر برای حکاکی و برجسته کردن و یا عمق بخشیدن به  طرح‌های متنوع بر روی سطوح مختلف استفاده می‌شود. برای این کار تنها کافی است تا از ابزار پیشرفته سی ان سی و یا  پرتوهایی با فرکانس‌های مختلف بر روی سطوح مختلفی از اشیا تابیده شود تا برش ها و حکاکی ها و  طرح ها و اشکال و نمادهای مورد نیاز شما  بر روی محصول  آن نقش ببندد. ازآنجایی‌که دستگاه‌های سی ان سی و برش و حکاکی  لیزری دارای کاربرد گسترده و  دقت بالا و سرعت زیاد می‌باشند، طرح ها و اشکال هندسی حتی بسیار پیچیده مورد نظر شما با کیفیت بالا و بدون هیچ آسیبی ایجاد می‌شود.

برش با دستگاه برش لیزری فایبر
برش با دستگاه برش لیزری فایبر


مزایایدستگاههایسیانسیوماشینآلاتبرشوحکاکیلیزردرچیست؟

برای کار دقیق  ماشین آلات سی ان سی و دستگاه های برش و حکاکی لیزر برخلاف سایر روش‌های گذشته و قدیمی  دارای مزایای و امکانات  زیاد و متفاوت و مختلفی می‌باشد. این مزایا و امکانات باعث شده است تا ابزار سی ان سی و یا برش و  حکاکی لیزری به یکی از  بهترین و کاربردی ترین محبوب‌ترین روش‌ها در بین صاحبان صنایع تبدیل شود. ازجمله‌ی این ویژگی‌ها و امکانات و قابلیت ها  می‌توان به موارد ذیل  توجه کرد:

ظرافت و دقت بالا و در عین پیچیدگی و اشکال بسیار ظریف

طراحی بسیار حرفه‌ای با انواع نرم افزار با ظاهری شکیل و متنوع و زیبا و کاربردی

دیگر درصد اشتباه و  خطای بسیار نادر و  کم نسبت به سایر روش‌های حک و چاپ

عملکردی سریع و راحت و آسان و عالی با استفاده از دستگاه‌های موجود در زمینه‌ی برش و  حکاکی لیزری و سی ان سی

حداقل  آلودگی محیطی  و جذب کثیفی  و گردوغبار به‌وسیله‌ی روش حکاکی لیزری و برش و سی ان سی

قابلیت استفاده بر روی انواع اجسام و اشیاء و  مواد و محصولات فلزی و غیر فلزی

ی و سی ان سی سرعت  همراه با  دقت بالا هنگام حک و یا برش  با لیزر

امکان طراحی  بسیار پیچیده‌  طرح‌ها  اشکال و نوشته‌ها با فونت های مورد نظر و  با بالاترین دقت و ظرافت در عرض و طول وارتفاع

دوام بالا  و ثبات  بسیار درطرح‌های ساخته شده حتی با تغییر دما و یا تماس اجسام و قطعات و اشیا

استفاده آسان و راحت با مدت آموزش کم  از ماشین آلات سی ان سی و برش لیزری و حکاکی لیزری

امکان تکرار نامحدود  طرح ها  در هر تیراژی  بدون کوچک‌ترین تغییر در سایز و اشکال مورد نظر

قیمت مناسب و منطقی و  پایین در مقایسه با سایر روش‌های دیگر موجود در بازار

امکان  سی ان سی و برش لیزری و حک لیزری در سایزهای مختلف و با توجه به نیاز و سفارش مشتری

و اجسام و اشیاء جلوگیری از جعل نوشته‌ها و علائم

و امثالهم قابلیت حکاکی انواع شماره‌ مانند شماره سریال‌ها و بارکدها

قابلیت حک  و برش بدون نیاز به تماس با قطعه و یا جسم و شئی  مورد نظر

کاربردهای دستگاه های سی ان سی و برش لیزری و  حکاکی لیزر چیست ؟

قطعات صنعتی :  در صنایع بسیار پیشرفته الکترونیک و رباتیک و ماشین آلات صنعتی امروزه بدون استفاده از سی ان سی و لیزر کار بسیار زمان بر خواهد بود  در ساخت هر ماشین یا ابزار جدید نیاز به سی ان سی و برش و حکاکی لیزری دقت و ظرافت کار را بالا می برد و یا یکی از ویژگی‌های خوب برش لیزری  حک لیزری عدم جعل تصاویر می‌باشد؛ بنابراین شما می‌توانید از این روش برای حک بر روی قطعات صنعتی مانند حک بارکد، ایران کد، شماره سریال، لوگو، نام، آرم، آدرس و … استفاده نمایید

تبلیغاتوچاپودکوراسیون:یکیازشکلیلترینوزیباترینوبهترینوماندگارترینشیوههاوروش‌هابرایجلب‌وجذبتوجهمشتریبهسمتمحصولاتوخدمتیکشرکت،استفادهازتبلیغاتویاساختهدایایتبلیغاتیاستصدالبتهدریکدکوراستفادهمناسبازبرشوخکاکیلیزریبسیارجذاباستودرواقعمانندتبلیغاتباعثتاثیرگذاریمی‌شودتاطرح‌هاونقوشدراذهانمخاطبانماندگارشودوبامشاهده‌یایناشکالواشیاءواجسامبااینطرح‌هابهیادشرکتیاخالقاثربیفتد؛بنابراینبهتراستکهدرهمهبخشهاازلیزروسیانسیاستفادهکنیدمانندلوگوونمادشرکترابه‌صورتخلاقانهوکارآمدوکاربردیطراحیکنید.سپستوسطدستگاه‌هایمخصوصسیانسیوبرشلیزریوحکاکیلیزری،طرحهاویالوگویسازمانهاواداراتوموسسات‌واشخاصرابررویدکورهایاقطعاتصنعتیویاتبلیغاتیخودویامشتراینخودتانحکنمائیدتاکارتانماندگاروطرحولوگویوقطعهموردنظرشماماندگارشود.امکانبرشلیزریوحکاکیلیزریبررویهروسیلهایممکناستمانندوسایلینظیربردهایمدارچاپیوابزارصنعتیودربوپنجرهویاخودکار،فلش،کارت‌پستال،ساعت،جاکلیدی،سررسید،کیفپول،کیفلپ‌تاپو…ممکنومسیرمی‌باشد.همچنینحتیشیشهویاهرکالاییباجنسچوب،چرم،طلق،پلاستیک،ترمو،فلزو…قابلیتحکاکیوبرشوسیانسیراداراهستند..

هدیه ابزاری برای معرفی شماست  : شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید، یکی از قابلیت ها و  کاربردهای مهم لیزر، حکاکی و برش لیزری و سی ان سی  بر روی وسایلی است که می‌خواهید به دیگران  هدیه دهید تا بهتر شناخته بشوید باید برای شناخته شدن هزینه کرد.

دستگاه سی ان سی و  برش و حکاکی لیزر چیست و چه کارکردی را از خود نشان می دهد؟

ماشین آلات سی ان سی و دستگاههای حکاکی لیزری و برش لیزری بر روی موادی انجام می گیرد که به صورت ورقه ای صاف و یا با انحنای کم  باشند.  صدها محصول و جنس و شئی از این دسته هستند مانند پلاستیک، فلز و… در بین این مواد هستند. با استفاده از این دستگاه می توانید بر روی ورقه مورد نظر علامتگذاری‌های مخصوص را انجام دهید و یا برش کاری نمائید یا طرح هایی بصورت عمق یا ارتفاع طراحی نمائید . اصطلاحا به این کار حکاکی و یا ماشین کاری  می‌گویند. با استفاده از این دستگاه ها و ماشین آلات  می توانید طرح‌های خیره کننده و منحصر به فردی را ایجاد کنید که به طور حتم طرافداران زیادی را خواهند داشت.

به طور کلی با استفاده از یک دستگاه سی ان سی و برش لیزری و حکاکی لیزر می توان بر روی موادی همچون چرم، پارچه و موارد ذکرشده علامت هایی را ایجاد نمود و یا بر روی آن‌ها حکاکی‌هایی ویژه ای را خلق کرد.

انواع دستگاه‌های  سی ان سی و برش لیزری  و حکاکی لیزر

همان‌طور که قبلاً گفته شد، به کمک دستگاههای سی ان سی و برش و  حکاکی لیزر می‌توانید بر روی سطوح مختلف مانند کاغذ، طلا، نقره، چوب، لاستیک، پارچه، سنگ، آهن، استیل و پلکسی طرح‌ها و شکل‌های مختلف را حک نمایید.

امااگرقصدخریدوتهیهیکیاچنددستگاهازماشینآلاتودستگاههایبرشلیزرحکاکیرادارید،بایدباتوجهبهجنسیکهمی‌خواهیدبرشیاسیانسییانقوشیرابررویآنحکنمایید،دستگاهمخصوصخودراخریداریوتهیهنمائید.باتوجهبهایننکتهدستگاههایبرشولیزرحکاکیبهدوگروهزیرتقسیم‌بندیمی‌شود:

۱–دستگاه های برش و  حک لیزری  و سی ان سی با توجه به نوع جنس و متریال مورد نظر شما  : با توجه به این موضوع می‌توان دستگاه های برش و  حک لیزری را به سه گروه برش و حکاکی بر روی فلزات و  برش و حکاکی بر روی غیر فلزات و برش و حکاکی توام فلزات و غیر فلزات   تقسیم‌بندی کرد.

۲–دستگاه های برش و حکاکی لیزر با توجه به نوع  ضخامت و جنس و شفافیت اجسام : گروه‌بندی به‌صورت شفاف و غیر شفاف دسته‌ی دیگری از این نوع تقسیم‌بندی می‌باشد. به‌عنوان‌مثال ماشین آلات و  دستگاه های برش و حکاکی لیزر فایبر، توانایی حکاکی بر روی فلزات و غیر فلزات به‌صورت غیر شفاف را دارد. همچنین برای حک بر روی اجسام شفاف می‌توانید دستگاه لیزر حکاکی CO2 را خریداری کنید. این دستگاه توانایی حک بر روی غیر فلزات را دارد.

۳–دستگاه حکاکی لیزر با توجه به منبع تولید لیزر : به لحاظ منبع نور دستگاه  برش لیزری و حکاکی لیزر به دو گروه لامپی (تیوب لیزر) و لیزر فایبر (سورس لیزر) تقسیم می‌شود.

دستگاه های برش لیزری و  حکاکی لیزر لامپی دارای چندین مدل هستند که  دو نوع مدل تیوب فلزی و تیوب شیشه‌ای بیشتر مطرح می‌باشد. مدل تیوب فلزی از قدرت و طول عمر و کیفیت بهتر و بیشتری برخوردار می‌باشد ولی قیمت بالاتری نسبت به سایر مدل‌ها دارد. این در حالی است که مدل تیوب شیشه‌ای برای غیر فلزات کاربرد دارد و برای حکاکی بر روی چرم (تولید کفش و کیف و البسه )، برش کاغذ در مجلات و کاتالوگ ها و (تولید کارت عروسی به‌صورت مقوایی، کاغذی و چوبی)، حکاکی بر روی انواع شیشه دکورها و ظروف صنعتی و یا  (ظروف اودکلن)، حکاکی و برش طرح ها عکس (روی شیشه، پلکسی، چوب) و حکاکی  و برش تبلیغاتی (جاسوئیچی، کارت ویزیت، یادبود) استفاده می‌شود. از برندهای معروف این دستگاه می‌توان به برند رسی، ای‌اف‌آر و یانگلی اشاره کرد.

در میان دستگاه های حکاکی و  برش لیزری، دستگاه برش لیزری فلزات کاربرد گستردگی بیشتری به دلیل کاربرد در صنایع دارند.

دستگاه حکاکی و  برش لیزری فلزات

سرعت برش لیزری و حکاکی لیزری بالا و  عالی، دقت و ظرافت  حکاکی و برش و هزینه  و قیمت پایین در کنار مصرف انرژی نازل و  کمتر و راندمان  مناسب و خوب و بالا از مزایای دستگاه  حکاکی و برش لیزر فلزات هستند. دستگاه های برش لیزری فلزات شامل دو دست دستگاه برش لیزری فلزات فایبر و دستگاه حکاکی و برش فلزات Co2 هستند.

صنایع و بخش هایی که  قابل کاربرد دستگاه برش لیزری فلزات دارند :

دستگاه برش لیزری فلزات قابلیت استفاده در صنایعی از نظیر :  الکترونیک و صنایع هواپیمایی و نظامی و خودروسازی، تابلوسازی، پلاک سازی، مشبک سازی، قطعه سازی، زیورآلات و بدلیجات،تبلیغات ، دکوراسیون داخلی، ، معرق، آسانسور و تمامی صنایع مرتبط با برشکاری پانچ و سوراخکاری فلزات و ماشین کاری

در خرید  و تهیه ماشین الات و دستگاه برش و حکاکی لیزر به چه نکاتی باید توجه کرد ؟

موارد زیاد و متفاوت و بسیاری وجود دارند که لازم به  توجه در خرید و تهیه این ماشین الات و  دستگاه خا هستند که  از بین آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود ::

و قیمت ماشین آلات و قطعات مصرفی هزینه

موجود در بازار ایران سازگاری نرم افزاری

شامل فلز یا غیر فلز یا هر دو توام با همدیگر مواد مورد استفاده

به سیستم با کنترلرهای مختلف گزینه های اتصال

و ابعاد دستگاه و ماشین الات اندازه

هزینه خرید دستگاه های  برش لیزری  و حکاکی لیزری

یکی از مهم ترین ویژگی هایی که در انتخاب دستگاه های  برش  لیزری و  حکاکی لییزر باید به آن توجه نمود، هزینه و قیمتی  است که قرار است برای آن بپردازید. یعنی به گونه ای باشد که با پرداخت هزینه‌های بالا و بسیار زیاد به اشتباه  یک دستگاه رده پایین نصیب شما  نشود. همچنین به میزان هزینه و قیمتی  که خود شما می توانید پرداخت کنید نیز دقت و کنترل  داشته باشید و از دستگاه هایی که در آن گروه قیمتی موجود هستند را با یک دیگر مقایسه کنید.

سازگاری نرم افزاری دستگاه برش لیزری و حکاکی و سی ان سی

در هنگام تهیه و خرید ماشین آلات  دستگاه برش لیزری  و حکاکی لیزری دو گزینه بسیار مهم مطرح می شود. این دو گزینه بدین صورت است که نرم افزار موجودی که شما مهارت در آن را دارید  در این دستگاه وجود دارد و کارهای حکاکی لیزری  و برش لیزری را انجام خواهد داد و گزینه بعدی آن است که با نرم افزار خود شما کار می کند.  بدین صورت که اگر خواستار چیزی هستید به راحتی می توانید آن را به دستگاه برش و حکاکی لیزری منتقل کنید بسیاری از ماشین آلات و دستگاهها با نرم افزار های خاصی کار می کنند که لایسنس آن در ایران بروز رسانی نمی شود و بعد از یک سال دستگاه از کار میافتد .

هدف شما از خرید دستگاه حکاکی لیزر و برش لیزری چیست ؟

منظور شما  از مواد و اشیا و اجسام  مورد استفاده این است که با دستگاه  و ماشین الات برش لیزری و حکاکی خود قصد دارید چه مواد یا اجسام یا اشیائی  را برش دهید ؟

مواد به سه صورت نرم و سخت  و ترکیبی دسته بندی می شوند. برخی از دستگاه های برش و حکاکی لیزری تنها قادر به برش  لیزری و حکاکی لیزری مواد نرم هستند. از این گونه مواد می توان به چرم  و پارچه و برخی نایلون و پلاسیتک ها اشاره کرد. دسته دوم مواد آن هایی هستند که سخت می باشند و به اصطلاح به آن ها مواد فلزی می گویند و یا مانند کاشی و سرامیک و سنگ و شیشه سخت هستند  اگر قصد دارید که حکاکی لیزری و برس لیزری  خود را بر روی مواد فلزی انجام دهید باید دقت کنید که دستگاه ها و ماشین آلات  خاصی برای آن ها موجود هستند. پس قبل از تهیه و خرید این دستگاه ها و ماشین آلات  تمام جوانب را در نظر بگیرید و برنامه ریزی های لازم و مربوطه را انجام دهید و یا با مشاوران ما در تماس باشید .

?طرافتبرشلیزریفایبر

این مورد بر روی اکثر ماشین الات و دستگاه‌ها صدق می‌کند و فقط در اکثر دستگاه‌های برش پیشرفته گزینه های اتصال یعنی اینکه آیا دستگاه برش قابلیت اتصال اتصالات منطقی و دیجیتال هستند. به  غیر از این روش می‌توان از نوع دیگر اتصال نیز بهره برد که یکی از آن ها بلوتوث می باشد. همچنین این دستگاه‌ها در دو صورت اتصال باسیم و بی سیم وجود دارد که از مزیت نوع بی سیم آن‌ها می توان به آزاد کردن فضای کاری اشاره کرد اما بسیاری ترجیح می دهند که از اتصال با سیم استفاده نمایند تا خطای کمتری داشته باشند

.

اندازه دستگاه برش لیزری وحکاکی لیزری و سی ان سی و ماشین کاری :

فضای کارگاهی  که در آن در حال فعالیت هستید نیز در انتخاب دستگاه برش لیزری  و حکاکی لیزری شما بستگی دارد. یعنی خود شما تعیین می کنید که دستگاهتان  کوچک باشد و بر روی میز قرار بگیرد و یا فضای بیشتری را می تواند اشغال کنید و دستگاه پایه دار صنعتی باشد . به طبع هر کدام از این اندازه ها در قیمت نهایی محصول نیز تاثیرگذار خواهند بود.

.    برش لیزری خانگی

برش لیزری ورق آهن

برش لیزری پارچه

حکاکی و برش چرم

حکاکی روی شیشه

برش و حکاکی پلکسی

برش نمد

حکاکی سنگ

برش و حکاکی چوب

برش فلزات آهن و استیل

حکاکی و برش آهن

برش و حکاکی استیل، آلومینیوم، برنج و مس

حکاکی طلا و نقره

برش لیزری کاغذ و مقوا

لیزر طلا سازی و حکاکی فلزات

برش لیزری نمد و چرم و مقوا جهت ساخت لوازم تزئینی

برش لیزری برای برش چوب و پلکسی گلاس

منبع : کارگاه فنی روشن 09120067890

دستگاه برشبرش لیزریبرش لیزری فایبردستگاه برش و حکاکی لیزر
به سه چیز دیدار دست دهد و رستگاری پدیدار شود پاکی دل و دیده و پاکی گوش از آنچه شنیده
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید