تجربه‌های یک پدر- قسمت اول


در پست قبلی در مورد اینکه چگونه به یک پدر خوب تبدیل شوم و اصلا یک پدر خوب چه ویژگی دارد نوشتم.

در این سری از نوشته‌هایم قصد دارم تا تجربه های شخصی‌ام از زمانی که فهمیدم پدر شدم تا به دنیا آمدن ایلیا و بعد از آن را مکتوب کنم.


خبر دار شدن

پدر شدن بینظیرترین حس دنیاست. زمانی که می شنوید چه این اتفاق خواسته و یاخواسته بود به نظر من شما موظف هستید تا خوشحال باشید. زیرا همسر شما از این لحظه نیاز دارد تا بیشتر کنارش باشید و حمایت گسترده تری از وی بکنید.

قطعا شنیدن این خبر همراه با اشک، لبخند، شکرگزاری و استرس است. به هیچ عنوان ناراحت نباشید و اگر احیانا زمانی دلتان خواست که به سمت مخدرها و مسکن ها بروید می توانید به مشاور مراجعه کنید.

پس از شنیدن خبر پدر شدن باید بیش از پیش مراقب تغذیه خانواده‌تان باشید. در سایت های مربوطه می‌توانید هفته به هفته خوراک متناسب با آن هفته را پیدا کنید و برای مادر و جنین آماده نمایید.


صدای قلب

شنیدن صدای قلب فرزندتان شیرین ترین موسیقی است که تا کنون شنیده اید، هفته ششم با مراجعه به پزشک هم قلب فرزندتان را خواهید دید و هم صدایش را خواهید شنید. از تک تک لحظه هایتان با عشق لذت ببرید.


غربالگری ها

غربالگری از پر استرس ترین کارهای ممکن است. در دومرحله و در دو زمان مختلف این کار را انجام خواهید داد تا از سلامت جنین مطمئن شوید. حتما مد نظر داشته باشید دکتری را انتخاب کنید که انسانیت بخش اعظمی از وجودش را تشکیل داده باشد، زیرا متاسفانه هستند پزشکانی که به بیمار به دید یک بانک نگاه می کنند.

منتظر قسمت بعدی باشید.