شب قدر


درست مثل بچه ای که مشتاق ِ رفتن به مسجد برای مدت طولانیه ولی یه ساله که نرفته و دل دل میکنه... داشتم فکر میکردم چجوری توی خونه خودمو بیدار نگه دارم و جوشن کبیر بخونم، اصلاً چه دعایی میخونن برای قرآن سر گرفتن؟ تا حالا این کار رو نکردم!

مامانم گفت: مورچه، بریم مسجد؟ با کمال میل گفتم: آره!

شب بود و توی آسمون ستاره ای پیدا نبود تا بگم چقدر آسمون پر ستاره بود! فوقش یکی دو تا توی چند هکتار آسمون! شهادت ِ بابا علی بود، گفتم منم قسمتی از عزای ِ آسمون شم... چادر پوشیدم؛ وقتی رسیدیم مسجد، چقدر از شلوغی ِ مسجد خوشحال شدم! یادمه موقع هایی که مسجد میرفتم، فوقش 4 صف می شدیم، ولی الان طبقه پایین و بالا پُر بود. وقتی یه چیزی رو از آدم میگیره خدا، باعث میشه موقعی که به دستش میاره شاکرتر باشه و لذتش بیشتر شه! مث روزه! وااای خدایا مرسی :) ینی اماممون هم خواسته که بیام اینجا؟! این روضه ها برای بابا علیه، کسی که باهاش زندگی کردم... خیلی خودمو گرفتم که زار نزنم... مداح یه بار گفت "خدایا منو از اینها بگیر..." مامانم گفت یعنی چی؟ گفتم: از بس دل مردم تاریک شده بود هیچی نمیفهمیدن، امام هم نمیتونست بره بجنگه... مامانم بغضش گرفت و گفت فهمیدم...

جوشن کبیر خوندنمون شروع شد! همه داشتن کم کم خسته می شدن، کمرشونو راست میکردن و طرز نشستنشونو عوض میکردن، منم همینطور! فراز های جوشن کبیر رو با لبخند و بغض خوندم! همزمان با عربی ای که میخوند، من فارسیشو میخوندم و از خدایی ِ خدا خوشم میومد! از اینکه همه چیم دستشه! " ای پروردگار عالمیان ای پادشاه روز جزا ای منتهای مقصد طالبان ای پشتیبان پناه آورندگان ای دریابنده گریختگان ای آنکه صابران را دوست داری ای آنکه توبه کنندگان را دوست داری ای آنکه پاکیزگان را دوست میداری ای آنکه نیکوکاران را دوست میداری ای آنکه از همه کس به هدایت یافتگان داناتری "! پدرم؟ کاش به جای این آقایون که جوشن کبیر میخونن، صدای شما رو میشنیدیم... وقتی تموم شد، رفتیم خونه.

توی خلوت خودم، صوت ِ دعای قرآن به سر گرفتن رو پلی کردم و جای تمام ابرها و آسمون ها باریدم... اولین چیزی که خواستم فرج بود، پاکی ِ خودم و همه و بیشتر زندگی کردن با یاد خدا و اماماش! برای پدرم هم دعا کردم که اشکاش کمتر شه، که سلامت باشه، که برای همیشه پدرم باشه...

کاش امروز اماممون بود و میگفت " أنا بقیة الله "!...

+ التماستون میکنم توی این شبا یادتون نره که فرج بخواید...