من حمید ترکاشوند از ملایرم معلمم و افتخارم معلم است و شاگرد همه شما بودن در کترم درد دارم دست ندارم به جایی بندش کنم میسوزم از اینکه فرهنگ در کشورم مرده و توحیه گتد خویش تبدیل به رفتار عادی شده ؟؟؟؟؟؟


این افراد حمید ترکاشوند را دنبال می‌کنند:

ما در مجله خبری نرم افزار مدرسه دایاموز https://dayamooz.co برای تسهیل روند هوشمندسازی مدارس و تغییر سیستم آموزشی سنتی کشور به سمت مدرن سازی و بکارگیری تکنولوژی در عرصه ی آموزش تلاش می کنیم
وبلاگنویس http://behabady.ir