با آینده استارتاپ هوما بیشتر آشنا شوید.


استارتاپ هوما از سال ۱۳۹۵ کار خود را با طراحی یک اندروید باکس شروع کرد. اما تولید TV BOX شروع راه بود و هوما برای آینده خود برنامه های جذابی دارد که میتواند بدون شک به یک عضو جدید و هوشمند خانه ها تبدیل شود.

https://www.aparat.com/v/2RdLX